Om oss

kom och dela din berättelse!

Den delade berättelsens betydelse för delaktighet

Är att visa på den personliga berättelsens betydelse för människors psykiska välmående, utveckling och delaktighet och därigenom minska inflytandet av negativa psykologiska mönster.

Flyktingmottagandet i Sverige är idag relativt välfungerande. Dock kan det saknas forum för att få dela sin berättelse med någon utanför sin familj, vilket inte sällan leder till psykisk ohälsa och nedsatt förmåga att delta i det nya samhället.

Obearbetade, oberättade trauman och dess effekter på individuell nivå fortplantas i generationer. Barn till finska krigsbarn som kom till Sverige under andra världskriget kan vittna om detta. Dessa nu vuxna barn till finska krigsbarn och nyanlända från krig kan, genom att dela sina berättelser med varandra, mötas i det gemensamma mänskliga i oss, som vi alla delar lika.

Igenkänningsfaktorn i det delade kan bidra till att skapa förutsättning för läkning. Även företrädare för det offentliga rummet i kommuner och organisationer kan uppleva behovet av att ha fler verktyg att erbjuda då man möter människor på flykt.

 

 

Målet

Är att skapa en mötesplats för nyanlända för utbyte av erfarenheter där den personliga berättelsen sätts i fokus.

 

Mer info: klicka här